ממן 14 – פסיכולוגיה התפתחותית | האוניברסיטה הפתוחה

המטלה מבוססת על המאמר: 

Is Insecure Parent-Child Attachment a Risk Factor for the Development of Anxiety in Childhood or

?Adolescence

Kathryn A. Kerns and Laura E. Brumariu

ממן 14 בפסיכולוגיה התפתחותית של האוניברסיטה הפתוחה מ2018א – כולל תשובות על התיאוריה של מאהלר, שלב ההתקרבות מחדש, שלבי הספרציה והאינדיבידואציה, ותהליכי החיברות.

מבחן לדוגמה 1 – מבחן לדוגמה 2 – ממן 11 – ממן 13 – ממן 15

שאלה 1

במבוא מוסבר שילדים עם היקשרות בטוחה מוכנים טוב יותר לאתגרים חברתיים. הציגו הסבר אחד המוזכר במבוא התומך בכך.

א. הסבר אחד לטענה שילדים עם היקשרות בטוחה מוכנים טוב יותר לאתגרים חברתיים, הוא שדרך אינטראקציות יומיות עם מטפלים הרגישים לילד, לילדים בעלי היקשרות בטוחה יש יותר הזדמנויות ללמוד אינטארקציה חברתית מותאמת וויסות רגשי.

בנוסף, ילדים בעלי היקשרות בטוחה ככל הנראה יפתחו ציפיות חיוביות יותר לגבי אחרים ותחושת יעילות עצמית גבוהה יותר, שתתבטא במערכות היחסים שלהם.

ב. שלוש השאלות שהמחקר עסק בהן הן:

  1. האם להיקשרות קשורה על חרדה ואם כן, האם למחסור בהיקשרות בטוחה יש קשר חזק יותר לחרדה?
  2. מה עומד בבסיס הקשר בין חרדה והיקשרות – האם המחסור בהיקשרות בטוחה בפני עצמו הוא התורם לתחושות חרדה, או השפעות אחרות מסבירות את הקשר בין חרדה והיקשרות ?
  3. בהתחשב במשתנים אחרים הקשורים על חרדה כמו הורות או מזג, האם היקשרות קשורה לחרדה? והאם ישנה אינטרקציה בין ההיקשרות לבין גורמי סיכון אחרים לחרדה ?

שאלה 2

א. המאמר מציג הסברים שונים לכך שהיקשרות לא בטוחה קשורה בביטויי חרדה. הציגו את העמדה של בולבי ואת העמדה של השערת המסוגלות (competence hypothesis) להסבר זה.

העמדה של בולבי לכך שהיקשרות לא בטוחה קשורה בביטויי חרדה היא שילדים חווים חרדה כאשר יש להם ספקות לבי הזמינות והניגשות של המטפלים, במיוחד כאשר הם חווים קשיים או אירועים מטרידים.

כשלילד יש חוויות חוזרות של חוסר זמינות ואירועים מסוג זה, הדבר יכול להביל לחרדה כרונית.

העמדה של השערת המסוגלות בהקשר זה היא שילדים שהיקשרותם איננה בטוחה יהיו פחות חברותיים ועם קשיים רגשיים, מה שיתרום להתפתחות חרדה.

לא רק שההיקשרות הלא-בטוחה עצמה תגרום לחרדה, תהיה להם נטייה ליותר חוויות שתורמות גם הן לחרדה.

 

ב. כיצד תהליכי ויסות רגשי קשורים בחרדה אצל ילדים עם היקשרות לא בטוחה?

אצל ילדים עם היקשרות לא-בטוחה,  תהליכי ויסות רגשי קשורים בחרדה בגלל שקשר בטוח הוא התשתית לוויסות רגשי, והיעדר תשתית של בסיס-בטוח אינה מאפשרת לסמוך על הזמינות והרגישות של המבוגר על מנת להתנחם ולהרגע.

לילדים עם היקשרות בטוחה יש בעתות חרדה את הכלים והיכולת להירגע בעמצאות הקשר, מה שלא אפשרי או קשה יותר לילדים עם הקשרות לא בטוחה.

לרוב, ילדים עם היקשרות לא בטוחה גם יחוו את החרדה בעוצמות יותר חזקות.

 

שאלה 3 – קראו את ההסבר לגבי הבנת ההיקשרות בהקשר הרחב יותר, והסבירו את הקשר בין היקשרות לא בטוחה, בעיות חרדה אצל ילדים וגורמי סיכון נוספים. 

היקשרות לא בטוחה הינה גורם סיכון בינוני, ונדיר שגורם סיכון יחיד יוביל להתפתחות של הפרעה קלינית.

לכן, לא מדובר בגורם היחיד שמסביר את הופעת החרדה, אלא בשילוב של מספר גורמי סיכון התורמים להתפתחות החרדה (משמע, ככל שישנם יותר גורמים הסיכון הכללי עולה).

דוגמאות לגורמים נוספים: אירועי חיים קשים, בעיות ויסות רגשי, היכולת הבינאישיות להיות בקשרים, המזג המולד (טמפרמנט), סגנון ההורות, חרדה אימהית, ותורשה.

לכן, גורמי הסיכון האחרים יכולים לחזק או למתן את הסיכון לפיתוח חרדה אצל ילדים עם היקשרות לא בטוחה.