ממן 14 – פסיכולוגיה חברתית | האוניברסיטה הפתוחה

מטלת מנחה 14 בפסיכולוגיה חברתית של האוניברסיטה הפתוחה – כולל שאלות על מחסום בטחון היתר, אפקט המידע המטעה, הקשר בין נישואין ואושר, השוואה חברתית, יעילות עצמית, לכידות קבוצתית, דה-אינדיווידואציה ותוקפנות אינסטרומנטלית.

1. מה הקשר בין מחסום בטחון היתר (פרק 3א) לבין אבחונים קליניים? בססו תשובתכם על ממצא אמפירי מתאים.

מחסום ביטחון היתר הינה תופעה שבה אדם עלול להרגיש בטוח בדרכי השיפוט וקבלת ההחלטות שלו, ואינו חש צורך להסתכל מזווית אחרת על חשיבתו, מה שעלול לגרום לחוסר הכרה בכך שהוא טועה.

הקשר בין מחסום זה לבין איבחונים קליניים הוא השפעה של ביטחון היתר על המאבחן – לדוגמה כאשר מאבחן בטוח יתר על המידה כי האבחנה שנתן נכונה.

על פי מחקר שהתבצע ב1973, קבוצה של חוקרים התחזתה לחולי סכיזופרניה וניגשה לבתי חולים פסיכאטריים (בנפרד), עם תלונות על שמיעת קולות.

רוב החוקרים אכן אובחנו בסכיזופרנים ואושפזו לשבועיים שלושה.

הקלינאים בבתי החולים חיפשו אירועים מוקדמים של המטופלים ורמזים בהתנהגות שכביכול אישרו או הסבירו את הסכיזופרניה.

בטחון היתר של הקלינאים מנע מהם להסתכל מזווית אחרת על החוקרים (המאושפזים), ולהבין את המצב האמיתי.

2. מהו אפקט המידע המַטעה?

אפקט המידע המטעה הינו הכללה בזיכרון של מידע מטעה שהתקבל מגורם חיצוני על אודות אירוע שהאדם ראה בעצמו. 

נמצא שהסיכוי שאפקט זה יתרחש גדלים כאשר לעד נדמה שלמי ששואל את השאלות יש מידע אמין, והשאלות נשאול בתדירות גבוהה.

האפקט נבדק במצבים של מתן עדות בפני עו"ד או שוטר. 

בזמן התרחשות האפקט, זיכרונות לא-אמיתיים עלולים להראות כמו זיכרונות אמיתיים לחלוטין לחווה אותם.

ישנה נטייה של בני האדם להיות מחויבים לזיכרון שלהם, וכאשר אדם חוזר אל אותו אירוע בלי דיוק בפרטים, החזרה גורמת לו להאמין שאכן כך הדברים.

3. מה הקשר בין נישואים לאושר? דונו בסוגיה זו ובססו תשובתכם על ממצא אמפירי מתאים.

לדעתי, נישואים טובים תורמים במידה רבה לאושר. על פי מחקר שבוצע על ידי Inglehart, רבבות אירופים ואמריקנים הניבו תוצאה עקבית: בהשוואה לרווקים אולאלמנים, ובייחוד בהשוואה לגרושים או לפרודים, אנשים נשואים דיווחו על כך שהם מאושרים יותר ומרוצים יותר מהחיים שלהם.

שותפות מסוג נישואים, אשר תומכת ואינטימית, היא סוג של יחסים קרובים אשר מיטיב עם הגוף ועם הנפש. הסבירות שאדם נשוי יחוש מבדידות היא קטנה.

כמובן שישנו סייג, וכאשר ישנם נישואים עכורים, סביר להניח שהם יורידו מרמת האושר.

על פי ניסוי של הNIMH, שיעורי דיכאון של גרושים הם גבוהים משל נשואים או רווקים נצחיים בכמעט 5% ו4% בהתאם, ושל אנשים שהתגרשו פעמיים הם אף גבוהים ב2% יותר.

חשוב לציין כי הקשר אינו סיבתי ודו-צדדי, ואין הוכחה שנישואין הן גורם לאושר.

4. הגדירו בקצרה את המושגים הבאים (3-2 משפטים להגדרה, ללא דוגמה):

– השוואה חברתית
השוואה חברתית הינה הערכה של האדם את הדעות לו והיכולות שלו, דרך השוואה בין עצמו לבין אנשים אחרים.

חלק נכבד מחיינו סובב סביב השוואה חברתית, והיא עלולה להעלות או להוריד את שביעות הרצון שלנו.

– יעילות עצמית

יעילות עצמית היא ההערכה של האדם את מידת המסוגלות שלו לבצע פעולות מסוימות על מנת להגיע למטרות או תוצאות מסוימות.

בניגוד להערכה עצמית, יעילות עצמית אינה תחושה כללית אלא אמונת האדם ביכולתו ובכוחו, ספציפית לנושא מסוים.

– לכידות קבוצתית

לכידות קבוצתית הינה תחושת ה"אנחנו", והיא נמדדת על פי מידת החיבור והקשר בין חברי קבוצה.

ככל שהלכידות גבוהה יותר, כך גם גדלה ההשפעה של הקבוצה על החברים בה.

דעה של אדם מחוץ לקבוצה, משפיעה עלינו פחות מתוך דעה של מישהו מתוך הקבוצה.

– תוקפנות אינסטרומנטלית

תוקפנות אינסטרומנטלית הינה תוקפנות המשמשת כאמצע למען השגת מטרה אחרת.

מעשי טרור ומלחמות הם דוגמא לתוקפנות אינסטרומנטלית, שכן התוקפים מנסים להשיג את מטרותיהם דרך תוקפנות מסוג מסוים.

תוקפנות מסוג זה שונה מתוקפנות עוינת שנובעת מכעס ומטרתה לפגוע.

– דה-אינדיווידואציה

דה-אינדיווידואציה הינה אובדן המודעות העצמית והחשש מהערכה. לרוב, מצבים קבוצתיים אשר מטפחים היענות לנורמות קבוצתית עלולים לגרום לתחושה מסוג זה. המשמעות היא שאנשים בקבוצה יעשו דברים שלא בהכרח היו עושים בצורה פרטית כאיש יחיד.