ממן 11 – פסיכולוגיה התפתחותית | האוניברסיטה הפתוחה

ממן 11 בפסיכולוגיה התפתחותית של האוניברסיטה הפתוחה מ2018א – כולל תשובות על איזור ההתפתחות המקורבת של ויגוצקי, היקשרות בטוחה של בולבי, והתפתחות קוגנטיבית של פיאז׳ה.

שאלה 1 – קראו את פרק המבוא במאמר על ההיקשרות וצפו בהתחלת ההרצאה המוקלטת על ההיקשרות.

ענו על השאלה הבאה: מדוע לדעתו של בולבי ההיקשרות הינה דחף כה מרכזי?

לדעתו של בולבי, ההיקשרות הינה דחף כה מרכזי כיוון שהיא הכרחית לקיומו של התינוק האנושי ולהישרדותו.

בעיניו, היקשרות הינה צורך העומד בפני עצמו, והיקשרות המבטיחה הישרדות קודמת לכל דחף אחר.

בנוסף טען בולבי, כי ההיקשרות מאפשרת לתינוק לשרוד בסביבה מסוכנת בעזרת הקשר והקרבה הפיזית לאם וכי קשר זה הכרחי לקיום הבסיסי.

על בסיס הקשר הזה התינוק מפתח תחושת ביטחון באפשרות לשרוד, לגדול ולהתפתח ולהתמודד עם סכנות ואיומים חיצוניים ופנימיים.

שאלה 2

א. הסבירו את המושג 'אזור ההתפתחות המקורבת' (Zone of proximal development) שתאר ויגוצקי.

אזור ההתפתחות המקורבת שתיאר ויגוצקי הוא חלק מהתיאוריה הסוציו-תרבותית להתפתחות,

המדגישה את ההשפעות התרבותיות והחברתיות על ההתפתחות הקוגנטיבית.
אזור ההתפתחות המקורבת הינו טווח או פער בין ביצועו הנוכחי של ילד לבין הפוטנציאל של אותו ביצוע, באם היה מקבל סיוע מאדם מנוסה או מיומן יותר.

 

ע״פי ויגוצקי, בטווח הזה מתקיים תהליך בשלבים:
1. בתוך ההקשר החברתי ובעזרת ה״מומחה״ המלמד, מתקיימת הלמידה.
2. המיומנויות שנלמדו בשלב הראשון יופנמו בצורה הדרגתית ובסיס היכולות השכליות של ה״מלומד״ יגדל, ובשלב זה מתקיימת ההתפתחות.

דוגמה לתהליך כזה יכול להיות ילד שלומד נהיגה – הוא מסוגל לחנות במקביל, אבל מתקשה בחנייה ברוורס. עם הדרכה של מורה לנהיגה או מבוגר שמנוסה בנהיגה, יוכל הילד ללמוד לחנות ברוורס.

ב. קראו את הטבלה המציגה את שלבי ההתפתחות הקוגניטיבית לפי פיאז'ה (עמוד 12 במדריך הלמידה) וענו על השאלה הבאה:
הסבירו מהי הסיבה הקוגניטיבית לכך שגננות של גיל שנתיים אינן נוהגות להסביר לילדים את משמעות הצפירה ביום השואה.
בתשובתכם התייחסו לנושאים הבאים:
– מהו השלב המתאים לגיל שנתיים (לפי פיאז'ה)?
– מהו השלב שיכול להתאים בכדי להבין את משמעות הצפירה.
– התייחסו בתשובתכם למושג 'אזור ההתפתחות המקורבת'.

הסיבה הקוגנטיבית לכך שגננות של גיל שנתיים אינן נוהגות להסביר לילדים את משמעות הצפירה ביום השואה היא שילדים בגיל זה נמצאים בשלב הסנסו-מוטורי והם זקוקים להמחשה חושית לגבי קשר בין סיבה ותוצאה או רעיונות.

אין להם עדיין יכולת הסמלה שמתפתחת בשלב הקדם-אופרציונלי, ועליה מבוסס רעיון הקשר בין הצפירה לבין זיכרון השואה.  

השלב המתאים להסברת הצפירה לילדים יכול להיות השלב הקדם-אופרציונלי, בו הילדים מפתחים יכולת זו.

בשלב זה היכולת להבין את הקשר בין הצפירה לשואה הוא מעל לאזור ההתפתחות המקורבת של הילד.

בשלב מתקדם יותר, בעזרת הכוונה של מבוגר, יוכל הילד להבין את הרצונל מאחורי הצפירה והעמידה בזמן הצפירה.

שאלה 3 – השלימו את המשפטים הבאים. העתיקו את המשפט במלואו.

א. כאשר ילד מסוים מפתח יכולות קוגניטיביות גבוהות במיוחד בגלל תנאים מיוחדים בהם הוא גדל ובגלל הגנטיקה שלו, ניתן לדבר על התפתחות אישית

ב. החלק היצרי, הלא מווסת שמחפש מילוי לדחפים קרוי בתאוריה של פרויד: איד

ג. פסיכולוגיה של שני אנשים לפי בולבי הינו מושג המתאר: את הקשר ומאפייניו כמוקד של ההבנה

ד. מחקר הבודק את השתנות יכולת האמפתיה לאורך 3 שנים רצופות אצל 30 ילדים בגיל 4 ו30 ילדים בני 8 הוא מחקר אורכי מואץ

ה. תינוקת רגועה במיוחד אשר גורמת להוריה להיות רגועים יותר באופן מתמשך מדגימה: את מודל החליפין/דטרמיניזם הדדי

ו. תינוק המתחיל לחייך ביום אחד (כאשר לפני כן לא חייך) מדגים שינוי מסוג: איכותי, משום שמדובר בהופעה של יכולת שלא הייתה קיימת קודם.

ז. נשים בהריון מקבלות המלצה לצרוך חומצה פולית משום שכך ניתן לצמצמם מומים מולדים במערכת העצבים

ח. סולם אפגר הוא: סולם המציין את מצבו של היילוד לאחר הלידה.