ממן 13 – פסיכולוגיה התפתחותית | האוניברסיטה הפתוחה

ממן 13 בפסיכולוגיה התפתחותית של האוניברסיטה הפתוחה מ2018א – כולל תשובות על התיאוריה של מאהלר, שלב ההתקרבות מחדש, שלבי הספרציה והאינדיבידואציה, ותהליכי החיברות.

מבחן לדוגמה 1 – מבחן לדוגמה 2 – ממן 11  – ממן 14 – ממן 15

שאלה 1

א.

  1. מאהלר תיארה את התייחסות הילד אל אמו כהתייחסות אל בסיס  ___ (ביתי)
  2. אחד התהליכים המתחילים בשלב האימון הוא ___ (הלידה הפסיכולוגית)
  3. תדלוק רגשי יכול להתרחש על ידי __ , __, __ (מבט, חיוך, מילה,מגע, או התייחסות של ההורה)
  4. הספרציה וההתרחקות של התינוק מהוריו עוזרת לו להישמר מפני ___ (חזרה לסימביוזה ראשונית)
  5. אבות נוטים לעודד אצל תינוקות בהקשר של תפקוד עצמאי ___ (פעילות מוטורית והישגית)

ב. מדוע בשלב 'ההתקרבות מחדש' נוצרת עמדה אמביוולנטית כלפי האם?

העמדה האמביוולנטית נוצרת בשל הקונפליקט בין הרצון לקרבה והרצון למרחק. מצד אחד, גובר הביטחון אותו התינוק חש בנוגע ליכולותיו המתפתחות והוא רוצה להמשיך בתהליך הספרציה-אינדיבידואציה.

מצד שני, בשלב זה הפעוט מודע יותר לנפרדותו מהאם, ובניגוד לחוויה האומניפוטנטית שהוא חש בשלב האימון, בשלה ה'התקרבות מחדש' ההכרה בנפרדות מעלה בו פחד מהמשך תהליך זה, מבליטה לו את הקושי שיש לו בהתמודדות עם העולם וגורמת לו לנסות להתקרב מחדש אל האם.

הסתירה שהפעוט חש בין הצרכים המנוגדים יוצרים אצלו קונפליקט המתבטא בתסכול, זעם ובלבול. זאת, בנוסף לתחושה הנעימה של קשר וקרבה מסוג חדש (המתווך באמצעות השפה) המאפשר לפעוט להנות מהיכולת לחלוק רגשית את גילויו המלהיבים על העולם.

שאלה 2

א.  פעוט הנמצא בשלב ההתקרבות מחדש יכול להפגין התנהגויות שיכולות להתפרש כאילו הוא עם דפוס היקשרות:

א. בטוח

ב. חרד מתנגד

ג. חרד נמנע

ד. מאותגר


ב היכולת הקוגניטיבית שמאפשרת לפעוט לשחק בהעמדת פנים הינה:

א.קביעות אוביקט.

ב.אמון בסיסי.

ג.סיווג היררכי.

ד.חשיבה סמלית וייצוגית.

 

 

ג. כאשר שני פעוטות מתפרצים אחד לדברי השני ומשתמשים במילים כדי להעליב האחד את השני, הם מפגינים קושי בחלק השפתי של:

א.סמנטיקה

ב.פרגמטיקה

ג.פונולוגיה

ד.תחביר

 

ד. מושג התדלוק הרגשי שתואר אצל מאהלר, דומה במשמעותו למושג של בולבי:

א.מודל פעולה פנימי

ב.היררכית היקשרויות

ג.המצב הזר

ד.בסיס בטוח

 

 

ה. כאשר פעוט מבין שצלילי המילה "מים" משוייכים לנוזל השקוף שהוא שותה מהבקבוק, הוא מדגים התקדמות בתחום ה:

א.פונמות.

ב.סמנטיקה.

ג.פרגמטיקה.

ד.מורפולוגיה.

 

ו. כאשר פעוט מצליח לשמוע מילה באנגלית ולזהות את הצלילים שלה, הוא מפגין יכולת בתחום ה-

א.פונולוגיה.

ב.סמנטיקה.

ג.פרגמטיקה.

ד.מורפולוגיה.

 

 

ז.  הוריה של אילנה בת השנתיים שמים לב לכך שהיא לומדת מילים ומשפטים מבלי שהם משבחים אותה ומבלי שהם מלמדים אותה באופן ישיר (כך למשל, החלה פתאום לפנות לאנשים בשמם, לחבר מילים בצורה נכונה יחסית למשפט וכדומה). התיאוריה בנוגע להתפתחות השפה, אשר יכולה להתאים לתיאור זה הינה זו של:

א.חומסקי

ב.סקינר

ג.אריקסון

ד.ויגוצקי

 

ח. עידן בן שנה וחצי והוא התחיל להפיק וללמוד מילים בקצב מסחרר. תופעה זו מוגדרת כ:

א. מחוננות.

ב. הרחבת יתר.

ג. הסדרת יתר.

ד. פרץ אוצר המילים.

 

 

ט. דליה בת השנתיים למדה לאמר בזמן הארוחה את המילה שולחן. היא והוריה נכנסו לחנות של כלי משרד והיו שם יותר משולחן יחיד.  דליה צעקה בהתלהבות "הנה שולחנים" (במקום שולחנות). הטעות שדליה ביצעה מדגימה תופעה של:

א. הסדרת יתר.

ב. הרחבת יתר.

ג. תחביר שגוי.

ד. פונמות שגויות.


י. דליה בת השנתיים אומרת את המשפט הבא: "כסא לשבת רוצה". דוגמא זו ממחישה קושי בתחום ה:

א. פונולוגי

ב. תחבירי

ג. סמנטי

ד. מורפולוגיה

 

שאלה 3 – הורים שדוגלים בחינוך לעצמאות מוחלטת חסרת גבולות וחוקים עשויים להחמיץ חלק חשוב בחינוך ילדם. הציגו טיעון אחד  מחומר הלימוד בנוגע בטענה זו.

טיעון אחד מחומר הלימוד בנוגע לטענה שהורים הדוגלים בחינוך לעצמאות מוחלטת חסרת גבולות וחוקים עשויים להחמיץ חלק חשוב בחינוך ילדם הוא שהצבת הגבולות לפעוטות חשובה לא פחות מעידודם לשלוט במיומנות חדשות,

מכיווון שפעוטות היכולים לסמוך על ההורים שלהם שיציבו להם גבולות בעת הצורך,  יכולים לחקור את יכולותיהם בחופשיות ולבחון עד היכן הם מגיעות.

פעוט אשר יגדל בתנאים של עצמאות מוחלטת חסרת גבולות וחוקים לא ירגיש את אזור הבטחון בו חשים ילדים עם גבולות, וזה הוא החלק החסר.