ממן 13 – פסיכולוגיה קוגניטיבית | האוניברסיטה הפתוחה מטלת מנחה 13 בפסיכולוגיה קוגניטיבית של האוניברסיטה הפתוחה – כולל שאלות על חוק וובר, חוק פכנר, וחוק סטיבנס, גילוי אותות, רגישות תפיסתית וקריטריון החלטה, אזעקות שווא ופגיעות. שאלה 1 נניח שנציג לנבדק ארבעה גירויים השייכים למימד גרייה/תחושה זהה: זוג של גירויים חלשים שעוצמותיהם הן: 50 ו- 60, זוג של גירויים חלשים שעוצמותיהם הן: 200 ו- 210 (שימו לב שההבדל בעוצמות הגירויים בכל זוג הוא אותו הבדל 10). א. השיבו על פי חוק ובר: 1 .חשבו את ערכו של JND בכל אחד מהזוגות (כלומר חשבו את ה- JND לגירוי בעוצמה 50 ואת ה- JND לגירוי בעוצמה 200) אם נתון כי ערכו של קבוע ובר (K) עבור מימד גרייה זה הוא 2.0 (כלומר 20%). על[…]

ממן 12 – פסיכולוגיה קוגניטיבית | האוניברסיטה הפתוחה מטלת מנחה 12 בפסיכולוגיה קוגניטיבית של האוניברסיטה הפתוחה – כולל שאלות על בארטלט והזיכרון האפיזודי והסמנטי, מודלי המדרג, מערך התכונות, ומודל האבטיפוס, האצה ודעיכה באפקט ההטרמה הסמנטית, קידוד כפול, גישת העקבות המרובות והסבר תחרות התגובה. שאלה 1 הניחו שהתקבל הממצא הבא: אימות המשפט הנכון "מנורה היא רהיט" (הניחו שאנשים שופטים משפט זה כנכון), לוקח לנבדקים זמן רב יותר מאשר אימות המשפט הנכון: "כורסה היא רהיט". א. הסבירו בשניים-שלושה משפטים מדוע ממצא זה מנוגד למודל המדרג (רמז: חישבו וכתבו מה הניבוי לזמני התגובה במשפטים כאלה, על פי מודל המדרג) א. הממצא שאימות המשפט הנכון ״מנורה היא רהיט״ לוקח לנדבקים זמן רב יותר מאשר אימות ״כורסה היא רהיט״ נוגד את מודל המדרג מכיוון שעל[…]

ממן 11 – פסיכולוגיה קוגניטיבית | האוניברסיטה הפתוחה מטלת מנחה 11 בפסיכולוגיה קוגניטיבית של האוניברסיטה הפתוחה – כולל שאלות על מודל זיכרון העבודה, זיכרון לטווח קצר וארוך, המבחן של ספרלינג, ומשתנים מתווכים ומדידים. 1. א. הסבירו במילותיכם מהם "משתנים מתווכים" (שנקראים גם: "משתנים חבויים"), ובמה הם שונים מ- "משתנים מדידים" (שנקראים גם משתנים חיצוניים או משתנים ניתנים לצפייה).  משתנים מתווכים הם משתנים שלא ניתנים למדידה ישירה/שאין מכשירים או אמצעים שיכולים למדוד אותם, וזהו ההבדל בינם לבין  ממשתנים מדידים, אותם אין בעיה למדוד ולכמת, כמו למשל אחוז ההצלחה או זמן התגובה של ביצוע במטלה מסוימת. מדובר במשתנים משוערים/היפותטיים שפועלים או נמצאים בתווך שבין הגירוי החיצוני, אותו ניתן למדוד, לבין התגובה או ההתנהגות הגלויה שגם אותה ניתן למדוד. בפסיכולוגיה הכוונה לתהליכים ובמנגנונים נפשיים, כגון[…]