ממן 12 – פסיכולוגיה חברתית | האוניברסיטה הפתוחה מטלת מנחה 12 בפסיכולוגיה חברתית של האוניברסיטה הפתוחה – כולל תשובות על הניסוי של אש, התיאוריה של מילגרם – רמת הציות, ותיאוריית ניהול הרושם. 1. מהי תאוריית ניהול הרושם, וכיצד היא מסבירה ומנבאת התאמה של העמדה להתנהגות? תיאוריית ניהול הרושם הינה תאוריה שפיתח הסוציולוג ארווינג גופמן. עיקר התיאוריה מדבר על הצגת העצמי – האופן שאדם מציג את עצמו ומתנהג במטרה ליצור רושם חיובי או רושם העולה בקנה אחד עם האידאלים שלו, ועל ניטור עצמי –  מעקב אחר האופן שאדם מציג את עצמו בסיטואציות חברתיות והתאמת התנהגותו כדי ליצור את הרושם הרצוי. התיאוריה מסבירה ומנבאת את התאמה של עמדה להתנהגות, דרך הרעיון שאנשים שואפים להימנע מסתירה בין שני גורמים אלה, בכדי להיות עקביים[…]

פסיכולוגיה התפתחותית – מבחן לדוגמה 2 | האוניברסיטה הפתוחה מבחן לדוגמה 1 – ממן 11 – ממן 13 – ממן 14 – ממן 15 שאלה 1 א. כיצד משפיעים השינויים הביולוגיים והקוגניטיביים על ההתפתחות החברתית והרגשית של המתבגר? מהבחינה הגופנית, שינויים בגובה, בסימנים המיניים, השומן, השריר ובכללי שינויים הנראים לעין משפיעים מאוד על ההתפתחות של המתגבר מבחינת הדימוי העצמי שלו. דימוי הגוף משפיע מאוד על היכולת לפתח יחסים חברתיים, כמו עניין במין האחר.  בנוסף, עלולים להיווצר סכסוכים עם ההורים סביב דימוי הגוף של המתבגר. מהבחינה הקוגנטיבית, ישנו שיפור ניכר ונרחב בכל המיומנויות שקשורות לעיבוד מידע כמו קשב וזיכרון. לפי פיאז׳ה, זהו שיא ההתפתחות השכלית, בו חשיבה מופשטת והיפותטית ויכולות של אינדוקציה ודדוקציה מופיעות. דרך התפתחויות אלה ובנוסף להיחשפות לסביבה של בית הספר בה הלימודים הם חלק משמעותי הרבה יותר[…]