ממן 12 – פסיכולוגיה קוגניטיבית | האוניברסיטה הפתוחה מטלת מנחה 12 בפסיכולוגיה קוגניטיבית של האוניברסיטה הפתוחה – כולל שאלות על בארטלט והזיכרון האפיזודי והסמנטי, מודלי המדרג, מערך התכונות, ומודל האבטיפוס, האצה ודעיכה באפקט ההטרמה הסמנטית, קידוד כפול, גישת העקבות המרובות והסבר תחרות התגובה. שאלה 1 הניחו שהתקבל הממצא הבא: אימות המשפט הנכון "מנורה היא רהיט" (הניחו שאנשים שופטים משפט זה כנכון), לוקח לנבדקים זמן רב יותר מאשר אימות המשפט הנכון: "כורסה היא רהיט". א. הסבירו בשניים-שלושה משפטים מדוע ממצא זה מנוגד למודל המדרג (רמז: חישבו וכתבו מה הניבוי לזמני התגובה במשפטים כאלה, על פי מודל המדרג) א. הממצא שאימות המשפט הנכון ״מנורה היא רהיט״ לוקח לנדבקים זמן רב יותר מאשר אימות ״כורסה היא רהיט״ נוגד את מודל המדרג מכיוון שעל[…]