פסיכולוגיה התפתחותית – מבחן לדוגמה | האוניברסיטה הפתוחה מבחן לדוגמה 2 – ממן 11 – ממן 13  – ממן 14 – ממן 15 שאלה 1 א. הציגו את סוגי ההתקשרות השונים (תארו בקצרה כל סוג התקשרות). בולבי ואינסוורת׳ גיבשו (כל אחד בנפרד) 3 סוגי התקשרות אשר נבדקים דרך המצב הזר, המחולקים ל2 קטגוריות: היקשרות בטוחה והיקשרות לא בטוחה/חרדה, הכוללת שני סוגי היקשרות. בהיקשרות בטוחה, הילד חש מצוקה כאשר הוא רחוק מאמו, ומתנחם כשהיא חוזרת לקרבתו. בהיקשרות חדרה/נמנעת, הילד חש מצוקה קלה יותר כאשר הוא רחוק מאמו ומתעלם כאשר האמא חוזרת.  בהיקשרות חרדה/מתנגדת, הילד לא מסוגל להפרד אך מתנגד להתנחם כאשר האמא חוזרת. ב. ציינו 2 הסברים לכך שדפוס ההתקשרות נוטה להשפיע באופן מתמשך על ההתפתחות בבגרות? בססו את תשובתכם על מושגים מחומר הלימוד. 2 הסברים לכך שדפוס[…]