פסיכולוגיה התפתחותית – מבחן לדוגמה | האוניברסיטה הפתוחה מבחן לדוגמה 2 – ממן 11 – ממן 13  – ממן 14 – ממן 15 שאלה 1 א. הציגו את סוגי ההתקשרות השונים (תארו בקצרה כל סוג התקשרות). בולבי ואינסוורת׳ גיבשו (כל אחד בנפרד) 3 סוגי התקשרות אשר נבדקים דרך המצב הזר, המחולקים ל2 קטגוריות: היקשרות בטוחה והיקשרות לא בטוחה/חרדה, הכוללת שני סוגי היקשרות. בהיקשרות בטוחה, הילד חש מצוקה כאשר הוא רחוק מאמו, ומתנחם כשהיא חוזרת לקרבתו. בהיקשרות חדרה/נמנעת, הילד חש מצוקה קלה יותר כאשר הוא רחוק מאמו ומתעלם כאשר האמא חוזרת.  בהיקשרות חרדה/מתנגדת, הילד לא מסוגל להפרד אך מתנגד להתנחם כאשר האמא חוזרת. ב. ציינו 2 הסברים לכך שדפוס ההתקשרות נוטה להשפיע באופן מתמשך על ההתפתחות בבגרות? בססו את תשובתכם על מושגים מחומר הלימוד. 2 הסברים לכך שדפוס[…]

ממן 14 – פסיכולוגיה התפתחותית | האוניברסיטה הפתוחה המטלה מבוססת על המאמר:  Is Insecure Parent-Child Attachment a Risk Factor for the Development of Anxiety in Childhood or ?Adolescence Kathryn A. Kerns and Laura E. Brumariu ממן 14 בפסיכולוגיה התפתחותית של האוניברסיטה הפתוחה מ2018א – כולל תשובות על התיאוריה של מאהלר, שלב ההתקרבות מחדש, שלבי הספרציה והאינדיבידואציה, ותהליכי החיברות. מבחן לדוגמה 1 – מבחן לדוגמה 2 – ממן 11 – ממן 13 – ממן 15 שאלה 1 במבוא מוסבר שילדים עם היקשרות בטוחה מוכנים טוב יותר לאתגרים חברתיים. הציגו הסבר אחד המוזכר במבוא התומך בכך. א. הסבר אחד לטענה שילדים עם היקשרות בטוחה מוכנים טוב יותר לאתגרים חברתיים, הוא שדרך אינטראקציות יומיות עם מטפלים הרגישים לילד, לילדים בעלי היקשרות בטוחה יש יותר הזדמנויות ללמוד אינטארקציה חברתית מותאמת וויסות רגשי. בנוסף, ילדים בעלי[…]

ממן 11 – פסיכולוגיה התפתחותית | האוניברסיטה הפתוחה ממן 11 בפסיכולוגיה התפתחותית של האוניברסיטה הפתוחה מ2018א – כולל תשובות על איזור ההתפתחות המקורבת של ויגוצקי, היקשרות בטוחה של בולבי, והתפתחות קוגנטיבית של פיאז׳ה. מבחן לדוגמה 1 – מבחן לדוגמה 2 – ממן 13  – ממן 14 – ממן 15 שאלה 1 – קראו את פרק המבוא במאמר על ההיקשרות וצפו בהתחלת ההרצאה המוקלטת על ההיקשרות. ענו על השאלה הבאה: מדוע לדעתו של בולבי ההיקשרות הינה דחף כה מרכזי? לדעתו של בולבי, ההיקשרות הינה דחף כה מרכזי כיוון שהיא הכרחית לקיומו של התינוק האנושי ולהישרדותו. בעיניו, היקשרות הינה צורך העומד בפני עצמו, והיקשרות המבטיחה הישרדות קודמת לכל דחף אחר. בנוסף טען בולבי, כי ההיקשרות מאפשרת לתינוק לשרוד בסביבה מסוכנת בעזרת הקשר והקרבה הפיזית לאם וכי קשר זה הכרחי לקיום הבסיסי.[…]