ממן 13 – פסיכולוגיה קוגניטיבית | האוניברסיטה הפתוחה מטלת מנחה 13 בפסיכולוגיה קוגניטיבית של האוניברסיטה הפתוחה – כולל שאלות על חוק וובר, חוק פכנר, וחוק סטיבנס, גילוי אותות, רגישות תפיסתית וקריטריון החלטה, אזעקות שווא ופגיעות. שאלה 1 נניח שנציג לנבדק ארבעה גירויים השייכים למימד גרייה/תחושה זהה: זוג של גירויים חלשים שעוצמותיהם הן: 50 ו- 60, זוג של גירויים חלשים שעוצמותיהם הן: 200 ו- 210 (שימו לב שההבדל בעוצמות הגירויים בכל זוג הוא אותו הבדל 10). א. השיבו על פי חוק ובר: 1 .חשבו את ערכו של JND בכל אחד מהזוגות (כלומר חשבו את ה- JND לגירוי בעוצמה 50 ואת ה- JND לגירוי בעוצמה 200) אם נתון כי ערכו של קבוע ובר (K) עבור מימד גרייה זה הוא 2.0 (כלומר 20%). על[…]