ממן 14 – פסיכולוגיה התפתחותית | האוניברסיטה הפתוחה המטלה מבוססת על המאמר:  Is Insecure Parent-Child Attachment a Risk Factor for the Development of Anxiety in Childhood or ?Adolescence Kathryn A. Kerns and Laura E. Brumariu ממן 14 בפסיכולוגיה התפתחותית של האוניברסיטה הפתוחה מ2018א – כולל תשובות על התיאוריה של מאהלר, שלב ההתקרבות מחדש, שלבי הספרציה והאינדיבידואציה, ותהליכי החיברות. מבחן לדוגמה 1 – מבחן לדוגמה 2 – ממן 11 – ממן 13 – ממן 15 שאלה 1 במבוא מוסבר שילדים עם היקשרות בטוחה מוכנים טוב יותר לאתגרים חברתיים. הציגו הסבר אחד המוזכר במבוא התומך בכך. א. הסבר אחד לטענה שילדים עם היקשרות בטוחה מוכנים טוב יותר לאתגרים חברתיים, הוא שדרך אינטראקציות יומיות עם מטפלים הרגישים לילד, לילדים בעלי היקשרות בטוחה יש יותר הזדמנויות ללמוד אינטארקציה חברתית מותאמת וויסות רגשי. בנוסף, ילדים בעלי[…]

ממן 13 – פסיכולוגיה התפתחותית | האוניברסיטה הפתוחה ממן 13 בפסיכולוגיה התפתחותית של האוניברסיטה הפתוחה מ2018א – כולל תשובות על התיאוריה של מאהלר, שלב ההתקרבות מחדש, שלבי הספרציה והאינדיבידואציה, ותהליכי החיברות. מבחן לדוגמה 1 – מבחן לדוגמה 2 – ממן 11  – ממן 14 – ממן 15 שאלה 1 א. מאהלר תיארה את התייחסות הילד אל אמו כהתייחסות אל בסיס  ___ (ביתי) אחד התהליכים המתחילים בשלב האימון הוא ___ (הלידה הפסיכולוגית) תדלוק רגשי יכול להתרחש על ידי __ , __, __ (מבט, חיוך, מילה,מגע, או התייחסות של ההורה) הספרציה וההתרחקות של התינוק מהוריו עוזרת לו להישמר מפני ___ (חזרה לסימביוזה ראשונית) אבות נוטים לעודד אצל תינוקות בהקשר של תפקוד עצמאי ___ (פעילות מוטורית והישגית) ב. מדוע בשלב 'ההתקרבות מחדש' נוצרת עמדה אמביוולנטית כלפי האם? העמדה האמביוולנטית נוצרת בשל הקונפליקט בין[…]