ממן 11 – פסיכולוגיה התפתחותית | האוניברסיטה הפתוחה ממן 11 בפסיכולוגיה התפתחותית של האוניברסיטה הפתוחה מ2018א – כולל תשובות על איזור ההתפתחות המקורבת של ויגוצקי, היקשרות בטוחה של בולבי, והתפתחות קוגנטיבית של פיאז׳ה. מבחן לדוגמה 1 – מבחן לדוגמה 2 – ממן 13  – ממן 14 – ממן 15 שאלה 1 – קראו את פרק המבוא במאמר על ההיקשרות וצפו בהתחלת ההרצאה המוקלטת על ההיקשרות. ענו על השאלה הבאה: מדוע לדעתו של בולבי ההיקשרות הינה דחף כה מרכזי? לדעתו של בולבי, ההיקשרות הינה דחף כה מרכזי כיוון שהיא הכרחית לקיומו של התינוק האנושי ולהישרדותו. בעיניו, היקשרות הינה צורך העומד בפני עצמו, והיקשרות המבטיחה הישרדות קודמת לכל דחף אחר. בנוסף טען בולבי, כי ההיקשרות מאפשרת לתינוק לשרוד בסביבה מסוכנת בעזרת הקשר והקרבה הפיזית לאם וכי קשר זה הכרחי לקיום הבסיסי.[…]