ממן 15 – פסיכולוגיה התפתחותית | האוניברסיטה הפתוחה ממן 15 בפסיכולוגיה התפתחותית של האוניברסיטה הפתוחה – כולל תשובות על בעיית מראית העין מול מציאות, מרכוז, הטמעה והתאמה, פיאז׳ה, ויסות רגשי, והאגוצנטריות של ילדי הגן.  ממן 11  – ממן 13 – ממן 14 – מבחן לדוגמה 1 – מבחן לדוגמה 2 שאלה 1 הסבירו את הטענה הבאה תוך הגדרת המושגים המסומנים בקו. בעית מראית עין מול מציאות הינו תוצר של שני קשיים קוגנטיביים: – מרכוז – קושי בפריסת קשב ובסריקה חזותית בעיית מראית העין מול מציאות הינה נטייה של ילדים ללכת שולל אחר מראית-עין שטחית של משהו. שני קשיים קוגנטיבים הגורמים לבעיה זו הם מרכוז וקושי בפריסת קשב וסריקה חזותית. מרכוז הינו נטייה לקחת בחשבון רק פיסת מידע אחת במצב בו כמה פיסות מידע רלוונטיות. דוגמה למרכוז היא שימור נפח הנוזל,[…]