ממן 11 – פסיכולוגיה קוגניטיבית | האוניברסיטה הפתוחה מטלת מנחה 11 בפסיכולוגיה קוגניטיבית של האוניברסיטה הפתוחה – כולל שאלות על מודל זיכרון העבודה, זיכרון לטווח קצר וארוך, המבחן של ספרלינג, ומשתנים מתווכים ומדידים. 1. א. הסבירו במילותיכם מהם "משתנים מתווכים" (שנקראים גם: "משתנים חבויים"), ובמה הם שונים מ- "משתנים מדידים" (שנקראים גם משתנים חיצוניים או משתנים ניתנים לצפייה).  משתנים מתווכים הם משתנים שלא ניתנים למדידה ישירה/שאין מכשירים או אמצעים שיכולים למדוד אותם, וזהו ההבדל בינם לבין  ממשתנים מדידים, אותם אין בעיה למדוד ולכמת, כמו למשל אחוז ההצלחה או זמן התגובה של ביצוע במטלה מסוימת. מדובר במשתנים משוערים/היפותטיים שפועלים או נמצאים בתווך שבין הגירוי החיצוני, אותו ניתן למדוד, לבין התגובה או ההתנהגות הגלויה שגם אותה ניתן למדוד. בפסיכולוגיה הכוונה לתהליכים ובמנגנונים נפשיים, כגון[…]