ממן 14 – פסיכולוגיה חברתית | האוניברסיטה הפתוחה מטלת מנחה 14 בפסיכולוגיה חברתית של האוניברסיטה הפתוחה – כולל שאלות על מחסום בטחון היתר, אפקט המידע המטעה, הקשר בין נישואין ואושר, השוואה חברתית, יעילות עצמית, לכידות קבוצתית, דה-אינדיווידואציה ותוקפנות אינסטרומנטלית. 1. מה הקשר בין מחסום בטחון היתר (פרק 3א) לבין אבחונים קליניים? בססו תשובתכם על ממצא אמפירי מתאים. מחסום ביטחון היתר הינה תופעה שבה אדם עלול להרגיש בטוח בדרכי השיפוט וקבלת ההחלטות שלו, ואינו חש צורך להסתכל מזווית אחרת על חשיבתו, מה שעלול לגרום לחוסר הכרה בכך שהוא טועה. הקשר בין מחסום זה לבין איבחונים קליניים הוא השפעה של ביטחון היתר על המאבחן – לדוגמה כאשר מאבחן בטוח יתר על המידה כי האבחנה שנתן נכונה. על פי מחקר שהתבצע ב1973, קבוצה של חוקרים[…]