ממן 12 – מבוא לפסיכולוגיה | האוניברסיטה הפתוחה מטלת מנחה 12 במבוא לפסיכולוגיה של האוניברסיטה הפתוחה – כולל תשובות על הבנת שפה, התיאוריה של פיאז׳ה, למידה אופרנטית ומודל רמות העיבוד. 1. עבור כל אחד מהמשפטים הבאים ציינו אם הוא נכון או שגוי ונמקו את תשובתכם.  1. בהקשר להבנת שפה, דו משמעות מבנית הינו מצב בו למילה אחת יש שתי פרשנויות שונות. לא נכון – מכיוון שדו משמעות מבנית מתייחסת לדו משמעות של מבנה תחבירי ולא מילה בודדה 2. אחת הדרכים בהן ניתן לפתור בעיה, היא באמצעות השוואתה למצבים מוצלחים דומים בהם התנסינו. נכון – דרך זו נקראת פתרון בעיות אנלוגי, שבה אנו מנתחים את הבעיה הניתנת ובודקים האם פתרנו בעיה דומה לה בעבר, שנוכל ליישם את פתרונה על הבעיה הנוכחית.[…]