ממן 12 – פסיכופתולוגיה | האוניברסיטה הפתוחה   מטלת מנחה 21 בפסיכולוגיה התפתחותית של האוניברסיטה הפתוחה – כולל שאלות על הפרעות אישיות, הפרעת אישיות גבולית, הפרעת אישיות נרקסיסיטית, הפרעה טורדנית כפייתית,טיפוס A, פרפיליה ואנורקסיה. שאלה 1 מה ההבדל בין מחלות פסיכוגניות (ILLNESSES PSYCHOGENIC) לבין הפרעות סומטופורמיות? פרט בקצרה (עד 10 שורות לתשובה). הפרעות סומטופורמיות הן תופעה של דפוסי תלונה על סימפטומים ותחושות של בעיות פיזיות, ללא כל ממצאים קלינים או אורגנים התומכים בכך, הנותנים ביטוי לבעיות מרקע פסיכולוגי. מחלות פסיכוגניות הן אוסף מחלות הנגרמות בגלל גורמים פסיכולוגיים. בין תופעות או מחלות אלו אפשר למצוא דברים כמו רעד, התקפי פרכוס וכאב ממוקד (לדוגמה בגב התחתון או כאבי ראש). ההבדל בין שתי התופעות הינו שבהפרעות סומטופורמיות אין ממצאים קלינים (הוכחות) המאשרות כי[…]

ממן 11 – פסיכופתולוגיה | האוניברסיטה הפתוחה מטלת מנחה 11 בפסיכולוגיה התפתחותית של האוניברסיטה הפתוחה – כולל שאלות על מודל דיאתזה-דחק, הפרעת סומטיזציה, הDSM, הפרעה טורדנית-כפייתית (OCD), הפרעות חרדה, ומודל הGAS של סליה. שאלה 1 קיים נוהג בשבט ה"היטו" באפריקה לפיו גברים מתלבשים כנשים ונשים כגברים, בשל מחשבה שהדבר יבלבל את השטן. לפי ההגדרה של ה- IV-DSM להפרעות נפשיות, אלו מהמשפטים הבאים נכון: א. אנשים משבט ה"היטו" אשר משתתפים בנוהג זה אינם חולים בנפשם. ב. רק אותם אנשים שיש להם מספיק השכלה כדי "לדעת יותר טוב", הינם חולים בנפשם. ג. נוהג כזה הינו פרימיטיבי ולכן המשתתפים בו הינם חולים בנפשם לפי ה-IV-DSM . ד. החברה שבה נוהג זה מבוצע הינה חולה בנפשה, לא האנשים עצמם. שאלה 2 דנה סובלת מהפרעת[…]

ממן 13 – פסיכולוגיה קוגניטיבית | האוניברסיטה הפתוחה מטלת מנחה 13 בפסיכולוגיה קוגניטיבית של האוניברסיטה הפתוחה – כולל שאלות על חוק וובר, חוק פכנר, וחוק סטיבנס, גילוי אותות, רגישות תפיסתית וקריטריון החלטה, אזעקות שווא ופגיעות. שאלה 1 נניח שנציג לנבדק ארבעה גירויים השייכים למימד גרייה/תחושה זהה: זוג של גירויים חלשים שעוצמותיהם הן: 50 ו- 60, זוג של גירויים חלשים שעוצמותיהם הן: 200 ו- 210 (שימו לב שההבדל בעוצמות הגירויים בכל זוג הוא אותו הבדל 10). א. השיבו על פי חוק ובר: 1 .חשבו את ערכו של JND בכל אחד מהזוגות (כלומר חשבו את ה- JND לגירוי בעוצמה 50 ואת ה- JND לגירוי בעוצמה 200) אם נתון כי ערכו של קבוע ובר (K) עבור מימד גרייה זה הוא 2.0 (כלומר 20%). על[…]

ממן 12 – פסיכולוגיה קוגניטיבית | האוניברסיטה הפתוחה מטלת מנחה 12 בפסיכולוגיה קוגניטיבית של האוניברסיטה הפתוחה – כולל שאלות על בארטלט והזיכרון האפיזודי והסמנטי, מודלי המדרג, מערך התכונות, ומודל האבטיפוס, האצה ודעיכה באפקט ההטרמה הסמנטית, קידוד כפול, גישת העקבות המרובות והסבר תחרות התגובה. שאלה 1 הניחו שהתקבל הממצא הבא: אימות המשפט הנכון "מנורה היא רהיט" (הניחו שאנשים שופטים משפט זה כנכון), לוקח לנבדקים זמן רב יותר מאשר אימות המשפט הנכון: "כורסה היא רהיט". א. הסבירו בשניים-שלושה משפטים מדוע ממצא זה מנוגד למודל המדרג (רמז: חישבו וכתבו מה הניבוי לזמני התגובה במשפטים כאלה, על פי מודל המדרג) א. הממצא שאימות המשפט הנכון ״מנורה היא רהיט״ לוקח לנדבקים זמן רב יותר מאשר אימות ״כורסה היא רהיט״ נוגד את מודל המדרג מכיוון שעל[…]

ממן 14 – פסיכולוגיה חברתית | האוניברסיטה הפתוחה מטלת מנחה 14 בפסיכולוגיה חברתית של האוניברסיטה הפתוחה – כולל שאלות על מחסום בטחון היתר, אפקט המידע המטעה, הקשר בין נישואין ואושר, השוואה חברתית, יעילות עצמית, לכידות קבוצתית, דה-אינדיווידואציה ותוקפנות אינסטרומנטלית. 1. מה הקשר בין מחסום בטחון היתר (פרק 3א) לבין אבחונים קליניים? בססו תשובתכם על ממצא אמפירי מתאים. מחסום ביטחון היתר הינה תופעה שבה אדם עלול להרגיש בטוח בדרכי השיפוט וקבלת ההחלטות שלו, ואינו חש צורך להסתכל מזווית אחרת על חשיבתו, מה שעלול לגרום לחוסר הכרה בכך שהוא טועה. הקשר בין מחסום זה לבין איבחונים קליניים הוא השפעה של ביטחון היתר על המאבחן – לדוגמה כאשר מאבחן בטוח יתר על המידה כי האבחנה שנתן נכונה. על פי מחקר שהתבצע ב1973, קבוצה של חוקרים[…]

ממן 12 – מבוא לפסיכולוגיה | האוניברסיטה הפתוחה מטלת מנחה 12 במבוא לפסיכולוגיה של האוניברסיטה הפתוחה – כולל תשובות על הבנת שפה, התיאוריה של פיאז׳ה, למידה אופרנטית ומודל רמות העיבוד. 1. עבור כל אחד מהמשפטים הבאים ציינו אם הוא נכון או שגוי ונמקו את תשובתכם.  1. בהקשר להבנת שפה, דו משמעות מבנית הינו מצב בו למילה אחת יש שתי פרשנויות שונות. לא נכון – מכיוון שדו משמעות מבנית מתייחסת לדו משמעות של מבנה תחבירי ולא מילה בודדה 2. אחת הדרכים בהן ניתן לפתור בעיה, היא באמצעות השוואתה למצבים מוצלחים דומים בהם התנסינו. נכון – דרך זו נקראת פתרון בעיות אנלוגי, שבה אנו מנתחים את הבעיה הניתנת ובודקים האם פתרנו בעיה דומה לה בעבר, שנוכל ליישם את פתרונה על הבעיה הנוכחית.[…]

ממן 12 – פסיכולוגיה חברתית | האוניברסיטה הפתוחה מטלת מנחה 12 בפסיכולוגיה חברתית של האוניברסיטה הפתוחה – כולל תשובות על הניסוי של אש, התיאוריה של מילגרם – רמת הציות, ותיאוריית ניהול הרושם. 1. מהי תאוריית ניהול הרושם, וכיצד היא מסבירה ומנבאת התאמה של העמדה להתנהגות? תיאוריית ניהול הרושם הינה תאוריה שפיתח הסוציולוג ארווינג גופמן. עיקר התיאוריה מדבר על הצגת העצמי – האופן שאדם מציג את עצמו ומתנהג במטרה ליצור רושם חיובי או רושם העולה בקנה אחד עם האידאלים שלו, ועל ניטור עצמי –  מעקב אחר האופן שאדם מציג את עצמו בסיטואציות חברתיות והתאמת התנהגותו כדי ליצור את הרושם הרצוי. התיאוריה מסבירה ומנבאת את התאמה של עמדה להתנהגות, דרך הרעיון שאנשים שואפים להימנע מסתירה בין שני גורמים אלה, בכדי להיות עקביים[…]

ממן 15 – פסיכולוגיה התפתחותית | האוניברסיטה הפתוחה ממן 15 בפסיכולוגיה התפתחותית של האוניברסיטה הפתוחה – כולל תשובות על בעיית מראית העין מול מציאות, מרכוז, הטמעה והתאמה, פיאז׳ה, ויסות רגשי, והאגוצנטריות של ילדי הגן.  ממן 11  – ממן 13 – ממן 14 – מבחן לדוגמה 1 – מבחן לדוגמה 2 שאלה 1 הסבירו את הטענה הבאה תוך הגדרת המושגים המסומנים בקו. בעית מראית עין מול מציאות הינו תוצר של שני קשיים קוגנטיביים: – מרכוז – קושי בפריסת קשב ובסריקה חזותית בעיית מראית העין מול מציאות הינה נטייה של ילדים ללכת שולל אחר מראית-עין שטחית של משהו. שני קשיים קוגנטיבים הגורמים לבעיה זו הם מרכוז וקושי בפריסת קשב וסריקה חזותית. מרכוז הינו נטייה לקחת בחשבון רק פיסת מידע אחת במצב בו כמה פיסות מידע רלוונטיות. דוגמה למרכוז היא שימור נפח הנוזל,[…]

ממן 14 – פסיכולוגיה התפתחותית | האוניברסיטה הפתוחה המטלה מבוססת על המאמר:  Is Insecure Parent-Child Attachment a Risk Factor for the Development of Anxiety in Childhood or ?Adolescence Kathryn A. Kerns and Laura E. Brumariu ממן 14 בפסיכולוגיה התפתחותית של האוניברסיטה הפתוחה מ2018א – כולל תשובות על התיאוריה של מאהלר, שלב ההתקרבות מחדש, שלבי הספרציה והאינדיבידואציה, ותהליכי החיברות. מבחן לדוגמה 1 – מבחן לדוגמה 2 – ממן 11 – ממן 13 – ממן 15 שאלה 1 במבוא מוסבר שילדים עם היקשרות בטוחה מוכנים טוב יותר לאתגרים חברתיים. הציגו הסבר אחד המוזכר במבוא התומך בכך. א. הסבר אחד לטענה שילדים עם היקשרות בטוחה מוכנים טוב יותר לאתגרים חברתיים, הוא שדרך אינטראקציות יומיות עם מטפלים הרגישים לילד, לילדים בעלי היקשרות בטוחה יש יותר הזדמנויות ללמוד אינטארקציה חברתית מותאמת וויסות רגשי. בנוסף, ילדים בעלי[…]

ממן 13 – פסיכולוגיה התפתחותית | האוניברסיטה הפתוחה ממן 13 בפסיכולוגיה התפתחותית של האוניברסיטה הפתוחה מ2018א – כולל תשובות על התיאוריה של מאהלר, שלב ההתקרבות מחדש, שלבי הספרציה והאינדיבידואציה, ותהליכי החיברות. מבחן לדוגמה 1 – מבחן לדוגמה 2 – ממן 11  – ממן 14 – ממן 15 שאלה 1 א. מאהלר תיארה את התייחסות הילד אל אמו כהתייחסות אל בסיס  ___ (ביתי) אחד התהליכים המתחילים בשלב האימון הוא ___ (הלידה הפסיכולוגית) תדלוק רגשי יכול להתרחש על ידי __ , __, __ (מבט, חיוך, מילה,מגע, או התייחסות של ההורה) הספרציה וההתרחקות של התינוק מהוריו עוזרת לו להישמר מפני ___ (חזרה לסימביוזה ראשונית) אבות נוטים לעודד אצל תינוקות בהקשר של תפקוד עצמאי ___ (פעילות מוטורית והישגית) ב. מדוע בשלב 'ההתקרבות מחדש' נוצרת עמדה אמביוולנטית כלפי האם? העמדה האמביוולנטית נוצרת בשל הקונפליקט בין[…]