ממן 13 – פסיכולוגיה התפתחותית | האוניברסיטה הפתוחה ממן 13 בפסיכולוגיה התפתחותית של האוניברסיטה הפתוחה מ2018א – כולל תשובות על התיאוריה של מאהלר, שלב ההתקרבות מחדש, שלבי הספרציה והאינדיבידואציה, ותהליכי החיברות. מבחן לדוגמה 1 – מבחן לדוגמה 2 – ממן 11  – ממן 14 – ממן 15 שאלה 1 א. מאהלר תיארה את התייחסות הילד אל אמו כהתייחסות אל בסיס  ___ (ביתי) אחד התהליכים המתחילים בשלב האימון הוא ___ (הלידה הפסיכולוגית) תדלוק רגשי יכול להתרחש על ידי __ , __, __ (מבט, חיוך, מילה,מגע, או התייחסות של ההורה) הספרציה וההתרחקות של התינוק מהוריו עוזרת לו להישמר מפני ___ (חזרה לסימביוזה ראשונית) אבות נוטים לעודד אצל תינוקות בהקשר של תפקוד עצמאי ___ (פעילות מוטורית והישגית) ב. מדוע בשלב 'ההתקרבות מחדש' נוצרת עמדה אמביוולנטית כלפי האם? העמדה האמביוולנטית נוצרת בשל הקונפליקט בין[…]