ממן 12 – מבוא לפסיכולוגיה | האוניברסיטה הפתוחה מטלת מנחה 12 במבוא לפסיכולוגיה של האוניברסיטה הפתוחה – כולל תשובות על הבנת שפה, התיאוריה של פיאז׳ה, למידה אופרנטית ומודל רמות העיבוד. 1. עבור כל אחד מהמשפטים הבאים ציינו אם הוא נכון או שגוי ונמקו את תשובתכם.  1. בהקשר להבנת שפה, דו משמעות מבנית הינו מצב בו למילה אחת יש שתי פרשנויות שונות. לא נכון – מכיוון שדו משמעות מבנית מתייחסת לדו משמעות של מבנה תחבירי ולא מילה בודדה 2. אחת הדרכים בהן ניתן לפתור בעיה, היא באמצעות השוואתה למצבים מוצלחים דומים בהם התנסינו. נכון – דרך זו נקראת פתרון בעיות אנלוגי, שבה אנו מנתחים את הבעיה הניתנת ובודקים האם פתרנו בעיה דומה לה בעבר, שנוכל ליישם את פתרונה על הבעיה הנוכחית.[…]

פסיכולוגיה התפתחותית – מבחן לדוגמה | האוניברסיטה הפתוחה מבחן לדוגמה 2 – ממן 11 – ממן 13  – ממן 14 – ממן 15 שאלה 1 א. הציגו את סוגי ההתקשרות השונים (תארו בקצרה כל סוג התקשרות). בולבי ואינסוורת׳ גיבשו (כל אחד בנפרד) 3 סוגי התקשרות אשר נבדקים דרך המצב הזר, המחולקים ל2 קטגוריות: היקשרות בטוחה והיקשרות לא בטוחה/חרדה, הכוללת שני סוגי היקשרות. בהיקשרות בטוחה, הילד חש מצוקה כאשר הוא רחוק מאמו, ומתנחם כשהיא חוזרת לקרבתו. בהיקשרות חדרה/נמנעת, הילד חש מצוקה קלה יותר כאשר הוא רחוק מאמו ומתעלם כאשר האמא חוזרת.  בהיקשרות חרדה/מתנגדת, הילד לא מסוגל להפרד אך מתנגד להתנחם כאשר האמא חוזרת. ב. ציינו 2 הסברים לכך שדפוס ההתקשרות נוטה להשפיע באופן מתמשך על ההתפתחות בבגרות? בססו את תשובתכם על מושגים מחומר הלימוד. 2 הסברים לכך שדפוס[…]

ממן 15 – פסיכולוגיה התפתחותית | האוניברסיטה הפתוחה ממן 15 בפסיכולוגיה התפתחותית של האוניברסיטה הפתוחה – כולל תשובות על בעיית מראית העין מול מציאות, מרכוז, הטמעה והתאמה, פיאז׳ה, ויסות רגשי, והאגוצנטריות של ילדי הגן.  ממן 11  – ממן 13 – ממן 14 – מבחן לדוגמה 1 – מבחן לדוגמה 2 שאלה 1 הסבירו את הטענה הבאה תוך הגדרת המושגים המסומנים בקו. בעית מראית עין מול מציאות הינו תוצר של שני קשיים קוגנטיביים: – מרכוז – קושי בפריסת קשב ובסריקה חזותית בעיית מראית העין מול מציאות הינה נטייה של ילדים ללכת שולל אחר מראית-עין שטחית של משהו. שני קשיים קוגנטיבים הגורמים לבעיה זו הם מרכוז וקושי בפריסת קשב וסריקה חזותית. מרכוז הינו נטייה לקחת בחשבון רק פיסת מידע אחת במצב בו כמה פיסות מידע רלוונטיות. דוגמה למרכוז היא שימור נפח הנוזל,[…]

ממן 11 – פסיכולוגיה התפתחותית | האוניברסיטה הפתוחה ממן 11 בפסיכולוגיה התפתחותית של האוניברסיטה הפתוחה מ2018א – כולל תשובות על איזור ההתפתחות המקורבת של ויגוצקי, היקשרות בטוחה של בולבי, והתפתחות קוגנטיבית של פיאז׳ה. מבחן לדוגמה 1 – מבחן לדוגמה 2 – ממן 13  – ממן 14 – ממן 15 שאלה 1 – קראו את פרק המבוא במאמר על ההיקשרות וצפו בהתחלת ההרצאה המוקלטת על ההיקשרות. ענו על השאלה הבאה: מדוע לדעתו של בולבי ההיקשרות הינה דחף כה מרכזי? לדעתו של בולבי, ההיקשרות הינה דחף כה מרכזי כיוון שהיא הכרחית לקיומו של התינוק האנושי ולהישרדותו. בעיניו, היקשרות הינה צורך העומד בפני עצמו, והיקשרות המבטיחה הישרדות קודמת לכל דחף אחר. בנוסף טען בולבי, כי ההיקשרות מאפשרת לתינוק לשרוד בסביבה מסוכנת בעזרת הקשר והקרבה הפיזית לאם וכי קשר זה הכרחי לקיום הבסיסי.[…]