ממן 12 – פסיכולוגיה חברתית | האוניברסיטה הפתוחה מטלת מנחה 12 בפסיכולוגיה חברתית של האוניברסיטה הפתוחה – כולל תשובות על הניסוי של אש, התיאוריה של מילגרם – רמת הציות, ותיאוריית ניהול הרושם. 1. מהי תאוריית ניהול הרושם, וכיצד היא מסבירה ומנבאת התאמה של העמדה להתנהגות? תיאוריית ניהול הרושם הינה תאוריה שפיתח הסוציולוג ארווינג גופמן. עיקר התיאוריה מדבר על הצגת העצמי – האופן שאדם מציג את עצמו ומתנהג במטרה ליצור רושם חיובי או רושם העולה בקנה אחד עם האידאלים שלו, ועל ניטור עצמי –  מעקב אחר האופן שאדם מציג את עצמו בסיטואציות חברתיות והתאמת התנהגותו כדי ליצור את הרושם הרצוי. התיאוריה מסבירה ומנבאת את התאמה של עמדה להתנהגות, דרך הרעיון שאנשים שואפים להימנע מסתירה בין שני גורמים אלה, בכדי להיות עקביים[…]

פסיכולוגיה התפתחותית – מבחן לדוגמה | האוניברסיטה הפתוחה מבחן לדוגמה 2 – ממן 11 – ממן 13  – ממן 14 – ממן 15 שאלה 1 א. הציגו את סוגי ההתקשרות השונים (תארו בקצרה כל סוג התקשרות). בולבי ואינסוורת׳ גיבשו (כל אחד בנפרד) 3 סוגי התקשרות אשר נבדקים דרך המצב הזר, המחולקים ל2 קטגוריות: היקשרות בטוחה והיקשרות לא בטוחה/חרדה, הכוללת שני סוגי היקשרות. בהיקשרות בטוחה, הילד חש מצוקה כאשר הוא רחוק מאמו, ומתנחם כשהיא חוזרת לקרבתו. בהיקשרות חדרה/נמנעת, הילד חש מצוקה קלה יותר כאשר הוא רחוק מאמו ומתעלם כאשר האמא חוזרת.  בהיקשרות חרדה/מתנגדת, הילד לא מסוגל להפרד אך מתנגד להתנחם כאשר האמא חוזרת. ב. ציינו 2 הסברים לכך שדפוס ההתקשרות נוטה להשפיע באופן מתמשך על ההתפתחות בבגרות? בססו את תשובתכם על מושגים מחומר הלימוד. 2 הסברים לכך שדפוס[…]

ממן 15 – פסיכולוגיה התפתחותית | האוניברסיטה הפתוחה ממן 15 בפסיכולוגיה התפתחותית של האוניברסיטה הפתוחה – כולל תשובות על בעיית מראית העין מול מציאות, מרכוז, הטמעה והתאמה, פיאז׳ה, ויסות רגשי, והאגוצנטריות של ילדי הגן.  ממן 11  – ממן 13 – ממן 14 – מבחן לדוגמה 1 – מבחן לדוגמה 2 שאלה 1 הסבירו את הטענה הבאה תוך הגדרת המושגים המסומנים בקו. בעית מראית עין מול מציאות הינו תוצר של שני קשיים קוגנטיביים: – מרכוז – קושי בפריסת קשב ובסריקה חזותית בעיית מראית העין מול מציאות הינה נטייה של ילדים ללכת שולל אחר מראית-עין שטחית של משהו. שני קשיים קוגנטיבים הגורמים לבעיה זו הם מרכוז וקושי בפריסת קשב וסריקה חזותית. מרכוז הינו נטייה לקחת בחשבון רק פיסת מידע אחת במצב בו כמה פיסות מידע רלוונטיות. דוגמה למרכוז היא שימור נפח הנוזל,[…]

ממן 14 – פסיכולוגיה התפתחותית | האוניברסיטה הפתוחה המטלה מבוססת על המאמר:  Is Insecure Parent-Child Attachment a Risk Factor for the Development of Anxiety in Childhood or ?Adolescence Kathryn A. Kerns and Laura E. Brumariu ממן 14 בפסיכולוגיה התפתחותית של האוניברסיטה הפתוחה מ2018א – כולל תשובות על התיאוריה של מאהלר, שלב ההתקרבות מחדש, שלבי הספרציה והאינדיבידואציה, ותהליכי החיברות. מבחן לדוגמה 1 – מבחן לדוגמה 2 – ממן 11 – ממן 13 – ממן 15 שאלה 1 במבוא מוסבר שילדים עם היקשרות בטוחה מוכנים טוב יותר לאתגרים חברתיים. הציגו הסבר אחד המוזכר במבוא התומך בכך. א. הסבר אחד לטענה שילדים עם היקשרות בטוחה מוכנים טוב יותר לאתגרים חברתיים, הוא שדרך אינטראקציות יומיות עם מטפלים הרגישים לילד, לילדים בעלי היקשרות בטוחה יש יותר הזדמנויות ללמוד אינטארקציה חברתית מותאמת וויסות רגשי. בנוסף, ילדים בעלי[…]

ממן 13 – פסיכולוגיה התפתחותית | האוניברסיטה הפתוחה ממן 13 בפסיכולוגיה התפתחותית של האוניברסיטה הפתוחה מ2018א – כולל תשובות על התיאוריה של מאהלר, שלב ההתקרבות מחדש, שלבי הספרציה והאינדיבידואציה, ותהליכי החיברות. מבחן לדוגמה 1 – מבחן לדוגמה 2 – ממן 11  – ממן 14 – ממן 15 שאלה 1 א. מאהלר תיארה את התייחסות הילד אל אמו כהתייחסות אל בסיס  ___ (ביתי) אחד התהליכים המתחילים בשלב האימון הוא ___ (הלידה הפסיכולוגית) תדלוק רגשי יכול להתרחש על ידי __ , __, __ (מבט, חיוך, מילה,מגע, או התייחסות של ההורה) הספרציה וההתרחקות של התינוק מהוריו עוזרת לו להישמר מפני ___ (חזרה לסימביוזה ראשונית) אבות נוטים לעודד אצל תינוקות בהקשר של תפקוד עצמאי ___ (פעילות מוטורית והישגית) ב. מדוע בשלב 'ההתקרבות מחדש' נוצרת עמדה אמביוולנטית כלפי האם? העמדה האמביוולנטית נוצרת בשל הקונפליקט בין[…]

ממן 11 – פסיכולוגיה התפתחותית | האוניברסיטה הפתוחה ממן 11 בפסיכולוגיה התפתחותית של האוניברסיטה הפתוחה מ2018א – כולל תשובות על איזור ההתפתחות המקורבת של ויגוצקי, היקשרות בטוחה של בולבי, והתפתחות קוגנטיבית של פיאז׳ה. מבחן לדוגמה 1 – מבחן לדוגמה 2 – ממן 13  – ממן 14 – ממן 15 שאלה 1 – קראו את פרק המבוא במאמר על ההיקשרות וצפו בהתחלת ההרצאה המוקלטת על ההיקשרות. ענו על השאלה הבאה: מדוע לדעתו של בולבי ההיקשרות הינה דחף כה מרכזי? לדעתו של בולבי, ההיקשרות הינה דחף כה מרכזי כיוון שהיא הכרחית לקיומו של התינוק האנושי ולהישרדותו. בעיניו, היקשרות הינה צורך העומד בפני עצמו, והיקשרות המבטיחה הישרדות קודמת לכל דחף אחר. בנוסף טען בולבי, כי ההיקשרות מאפשרת לתינוק לשרוד בסביבה מסוכנת בעזרת הקשר והקרבה הפיזית לאם וכי קשר זה הכרחי לקיום הבסיסי.[…]